Szanowni Państwo,


Nazywam się Krystyna Jabłońska i zapraszam do zapoznania się
z ofertą Biura Rachunkowego AMBER.

Usługi

Księgowe

- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji,

- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

- sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT i plików JPK,

- ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,

- sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28,

- bieżąca kontrola zobowiązań i należności,

- rozliczanie delegacji służbowych,

- przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych,

- reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw oraz podczas kontroli,

- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Kadrowo-płacowe

- sporządzanie list płac, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA,

- wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów,

- naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,

- wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS,

- przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników (ZUS ZUA, ZUS ZWUA ,ZUS ZZA),

- sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B,

- prowadzenie kartotek zarobkowych pracowników, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

- realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,

- sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A.

Obsługa cudzoziemców w zakresie legalnego pobytu i pracy w Polsce

- rejestracja oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- uzyskiwanie zezwoleń na pracę,

- pomoc podczas ubiegania się o Kartę Pobytu,

Certyfikat informacji Księgowej

Kontakt:

Biuro Rachunkowe AMBER

Krystyna Jabłońska

02­-486 Warszawa

Aleje Jerozolimskie, nr 200, lok. 131

Telefony: 22 699 42 66

605485084

Email: biuro@amber.waw.pl


Social Media