Biuro rachunkowe Warszawa Włochy | Zadzwoń: 22 699 42 66

Amber Biuro Rachunkowe Warszawa

Rodzaje podatku VAT w Polsce

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa > Baza wiedzy > Rodzaje podatku VAT w Polsce

W Polsce obowiązują cztery podstawowe stawki podatku VAT:

  • 23% – Jest to podstawowa stawka VAT, stosowana do większości towarów i usług.
  • 8% – Obniżona stawka VAT dotyczy m.in. żywności, leków, książek, usług turystycznych, usług kulturalnych i niektórych usług transportowych.
  • 5% – Stawka 5% VAT jest stosowana do m.in. pewniech usług budowlanych, usług związanych z wynajmem nieruchomości, usług opieki nad dziećmi i osobami starszymi.
  • 0% – Stawka 0% VAT dotyczy m.in. eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz niektórych usług, takich jak usługi finansowe i usługi edukacyjne.

Dodatkowe stawki VAT

Oprócz podstawowych stawek VAT, w Polsce istnieją również dwie dodatkowe stawki:

  • 7% – Stawka 7% VAT jest stosowana do niektórych towarów i usług związanych z rolnictwem.
  • 4% – Stawka 4% VAT dotyczy usług świadczonych przez taksówkarzy, którzy wybrali ryczałt.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania obniżonej stawki VAT. Może on dobrowolnie zdecydować się na stosowanie podstawowej stawki VAT, nawet do towarów i usług, dla których przysługuje mu obniżona stawka.

Zmiany w stawkach VAT

Należy również wspomnieć, że stawki VAT mogą ulegać zmianom. Rząd może wprowadzać czasowe obniżki lub podwyżki stawek VAT w celu stymulowania gospodarki lub zwalczania inflacji.

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa