Biuro rachunkowe Warszawa Włochy | Zadzwoń: 22 699 42 66

Amber Biuro Rachunkowe Warszawa

Rodzaje opodatkowania JDG w Polsce

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa > Baza wiedzy > Rodzaje opodatkowania JDG w Polsce

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy opodatkowania:

Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

Jest to domyślna forma opodatkowania, stosowana automatycznie, jeśli przedsiębiorca nie wybierze innej opcji. Opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Stawki podatku wynoszą 12% dla dochodów do 120 000 zł rocznie i 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.

Zalety:

 • Możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu.
 • Możliwość rozliczania strat z lat poprzednich.
 • Dostęp do ulg podatkowych.

Wady:

 • Złożone rozliczenia wymagające prowadzenia rachunkowości.
 • Wyższe stawki podatku w porównaniu do ryczałtu.

Podatek liniowy

W tej formie opodatkowania dochód jest opodatkowany stałą stawką 19%. Przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, ale może rozliczać straty z lat poprzednich. Podatek liniowy może być korzystny dla osób o wysokich dochodach.

Zalety:

 • Niższa stawka podatku dla osób o wysokich dochodach.
 • Możliwość rozliczania strat z lat poprzednich.

Wady:

 • Brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.
 • Złożone rozliczenia wymagające prowadzenia rachunkowości.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania, w której podatek płaci się od przychodu, a nie od dochodu. Stawki ryczałtu wahają się od 6% do 17% i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorca na ryczałcie nie rozlicza kosztów uzyskania przychodu, a także nie ma możliwości odliczania strat.

Zalety:

 • Proste i przejrzyste zasady rozliczania.
 • Niskie stawki podatku.
 • Brak konieczności prowadzenia rachunkowości.

Wady:

 • Brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.
 • Wyższe stawki podatku dla niektórych rodzajów działalności.
 • Ograniczenia w dostępie do niektórych ulg podatkowych.

Wybór formy opodatkowania

Najlepsza forma opodatkowania JDG zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Rodzaj prowadzonej działalności
 • Poziom przychodów i kosztów
 • Umiejętności księgowe
 • Indywidualne preferencje

Przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać tę, która będzie dla niego najbardziej korzystna. Jeśli nie wiesz, jaki podatek będzie dla Ciebie najkorzystniejszy, skontaktuj się z nami, dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa