Biuro rachunkowe Warszawa Włochy | Zadzwoń: 22 699 42 66

Amber Biuro Rachunkowe Warszawa

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – kto może to robić?

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa > Baza wiedzy > Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – kto może to robić?

Pełnoletniość – klucz do niezależnego biznesu

W Polsce, by móc prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, kluczowym wymogiem jest pełnoletność. Dlaczego? Osoby pełnoletnie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że mogą samodzielnie podejmować decyzje biznesowe i ponosić odpowiedzialność za swoje działania. To fundamentalny warunek, aby móc swobodnie zarządzać własną firmą i efektywnie rozwijać działalność.

Co z niepełnoletnimi przedsiębiorcami?

Jesteś młodym, ambitnym przedsiębiorcą, ale jeszcze niepełnoletnim? To nie koniec marzeń o własnej firmie! W Polsce istnieje możliwość, by niepełnoletni mogli rozpocząć działalność gospodarczą, jednak wymaga to wsparcia ustawowych przedstawicieli – najczęściej rodziców. Są oni wówczas odpowiedzialni za decyzje i działania podejmowane w ramach firmy.

Obywatelstwo a prowadzenie firmy w Polsce

W kwestii obywatelstwa przepisy są jasne i przyjazne. Niezależnie od kraju pochodzenia, możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli jesteś obywatelem państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz takie same prawa do zakładania i prowadzenia firmy jak obywatele polscy.

A co z obywatelami spoza UE? Również mogą oni prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, pod warunkiem posiadania odpowiedniego tytułu pobytowego. Mogą to być na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, czy zezwolenie na pobyt czasowy związane ze studiami.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy obywatelstwa, z pewnymi regulacjami dotyczącymi niepełnoletnich oraz obywateli spoza UE/EOG. Nasze biuro rachunkowe służy pomocą i doradztwem na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze – rozwijaniu swojego biznesu. Zapraszamy do kontaktu!

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa