Biuro rachunkowe Warszawa Włochy | Zadzwoń: 22 699 42 66

Amber Biuro Rachunkowe Warszawa

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Wymogi formalne.

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa > Baza wiedzy > Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Wymogi formalne.

Prowadzenie własnej firmy w Polsce to znakomita szansa na rozwój osobisty i zawodowy. Jednak nie każdy może rozpocząć działalność gospodarczą. W tym artykule omówimy kto, zgodnie z polskim prawem, ma uprawnienia do prowadzenia firmy jednoosobowej oraz jakie są wymogi formalne z tym związane.

Wiek i pełnoletność

Podstawowym wymogiem, aby móc prowadzić firmę w Polsce, jest pełnoletność. Osoby pełnoletnie, zgodnie z prawem, ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i posiadają pełną zdolność do podejmowania decyzji biznesowych. W Polsce pełnoletność osiąga się w wieku 18 lat.

Co z osobami niepełnoletnimi?

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz prowadzić działalność gospodarczą, będziesz potrzebować wsparcia swoich ustawowych przedstawicieli, najczęściej są to rodzice. Mogą oni pomóc w zarządzaniu działalnością do momentu osiągnięcia przez Ciebie pełnoletności.

Obywatelstwo i prawo do prowadzenia działalności

Obywatelstwo nie stanowi przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Oto, co musisz wiedzieć w zależności od Twojego statusu obywatelskiego:

Obywatele UE i EOG

  • Jako obywatel lub obywatelka państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. To oznacza, że nie spotkasz się z dodatkowymi ograniczeniami czy wymogami.

Obywatele spoza UE i EOG

  • Jeśli jesteś obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, pod warunkiem posiadania odpowiedniego tytułu pobytowego. Tytuł taki może być zezwoleniem na pobyt stały, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE czy zezwoleniem na pobyt czasowy, np. wydanym w związku ze studiami.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe dla osób pełnoletnich bez względu na ich obywatelstwo, z pewnymi warunkami dla obywateli spoza UE i EOG. Jeśli planujesz założyć firmę w Polsce i masz wątpliwości co do wymogów formalnych, nasze biuro rachunkowe jest gotowe Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie w zakładaniu Twojej działalności gospodarczej.

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa