Biuro rachunkowe Warszawa Włochy | Zadzwoń: 22 699 42 66

Amber Biuro Rachunkowe Warszawa

Kiedy musisz zarejestrować działalność gospodarczą?

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa > Baza wiedzy > Kiedy musisz zarejestrować działalność gospodarczą?

Zastanawiasz się, czy musisz rejestrować swoją działalność gospodarczą? To pytanie, które nurtuje wielu początkujących przedsiębiorców. W tym artykule wyjaśniamy, co dokładnie oznacza działalność gospodarcza i kiedy jej rejestracja staje się koniecznością.

Co to jest działalność gospodarcza?

Zgodnie z definicją, działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, którą prowadzisz we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jest to więc każda aktywność, którą organizujesz samodzielnie, mająca na celu osiąganie zysków.

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rejestracji. W Polsce, rejestracji dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej.

Wielkość przychodów a obowiązek rejestracji

Istotnym aspektem, który może zwolnić Cię z obowiązku rejestracji firmy, jest wielkość przychodów. Jeżeli przewidujesz, że przychody z Twojej działalności będą niewielkie, możesz kwalifikować się do prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • Przychody z Twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (od 1 lipca 2023 r. to około 2700 zł).
  • Jesteś osobą fizyczną.
  • Nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej.
  • Nie prowadzisz działalności regulowanej (wymagającej zezwoleń lub koncesji).
  • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Wyjątki od rejestracji

Pamiętaj, że istnieją również specyficzne rodzaje działalności, które nie wymagają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Należą do nich:

  • Działalność agroturystyczna rolników.
  • Produkcja wina przez rolników.
  • Rolniczy handel detaliczny.

Rejestracja działalności gospodarczej jest kluczowym krokiem dla każdego przedsiębiorcy, ale pamiętaj, że istnieją sytuacje, w których możesz prowadzić działalność bez konieczności rejestracji. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja aktywność kwalifikuje się jako działalność nierejestrowana, skonsultuj się z naszym biurem rachunkowym. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w każdym aspekcie prowadzenia Twojej firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres biuro@amber.waw.pl.

AMBER Biuro Rachunkowe Warszawa