Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, które wprowadza w życie lepszą ochronę Państwa danych osobowych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy , iż:

W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez jest AMBER Krystyna Jabłońska prosimy o kontakt na maila biuro@aber.waw.pl lub pisemnie na adres 05-090 Sękocin Nowy, ul. Sadowa 27 hendrerit.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe AMBER Krystyna Jabłońska adres: ul. Sadowa 27, 05-090 Sękocin Nowy

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy lub usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów AMBER Krystyna Jabłońska (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług związanych z monitorowaniem i kontrolą jakości świadczonych przez AMBER Krystyna Jabłońska usług, w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowań spornych w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub usługi organizacje władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 6 lat (5 pełnych lat dla US + 1 rok ) lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

4. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może spowodować odmową zawarcia umowy.

Kontakt:

Biuro Rachunkowe AMBER

Krystyna Jabłońska

Sękocin Nowy ul. Sadowa 27

05-090 Raszyn

Telefon: 605 485 084

Email: biuro@amber.waw.pl


Social Media